Elektronikus sajtó

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0018
A kedvezményezett neve: Művelődési központ és Könyvtár Balatonfűzfő
Feladatellátási hely: Művelődési Központ és Könyvtár Balatonfűzfő

Témavezető: Bati János

Az előzetes tudásszint felmérése után a foglalkozásokon az újságírás alapjait sajátíttatjuk el. Ez jelenti a műfajok megismerését és a sajtóetika alapfogalmainak tudatosítását. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, a fokozatosság elvét, valamint az ismeretek egymásra épülését szem előtt tartva haladunk előre. A televíziós újságírás és az online újságírás ugyan sok területen eltér egymástól, ugyanakkor hasonlítanak is egymásra. Mindegyik esetében ugyan az kell, hogy vezéreljen bennünket: objektív , tárgyilagos közlés és sokoldalú tájékoztatás.

A televíziós műsorkészítés során a gyerekeket megtanítjuk a különböző műfajú anyagok elkészítésére. Megtanulják a riporteri munka alapjait, elsajátítják a kamera használatát (felvételeket készítenek, saját anyagot gyártanak). Az editálás tudnivalóinak megismerése után szerezzenek jártasságot a vágásban, tudjanak egyszerűbb, néhány perces anyagot összeállítani. A foglalkozások során megismerkedünk a szerkesztő, a gyártásvezető, a bemondó, operatőr, vágó,stb. foglalkozások sajátosságaival is. Az itt felsoroltakon kívül foglalkozunk olyan kérdésekkel, mint a képernyőn való megjelenés, a beszéd stílusa, viselkedés a riport alannyal szemben stb.

Az online újságírás során elsőként a műfaji sajátságokkal ismerkednek meg a gyerekek. A továbbiakban az újságíró felelőssége, sajtóetikai kérdések kerülnek terítékre. A folytatásban az írások elemzése következik, a végső cél: az írások elkészítése. Természetesen a hangsúly a tartalmas, jó stílusérzékkel elkészített munkákon van, amelyek megfelelnek az írott sajtó műfaji,sajtóetikai elvárásainak.